Items where Division is "Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Humanities" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Agushi, Sadat (2020) VEÇORITË FONETIKO-MORFOLOGJIKE NË TË FOLMEN E MIRATOCIT TË PRESHEVËS. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 233-243. ISSN 2545-4919

Ahmeti, Kushtrim and Ramadani, Naser (2020) USING MORAL ATTITUDES IN THE VIEW OF UTILITARIANISM AND DEFINING THE STAGES OF MORAL DEVELOPMENT ACCORDING TO KOHLBERG. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 70-78. ISSN 2671-3020

Alidema, Albulena (2020) NDIKIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE PËR NXËNIEN E GJUHËS STANDARDE SHQIPE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 56-63. ISSN 2545-4919

Alimi, Dervish (2020) GJUHA STANDARDE, LETRARE DHE ZYRTARE, KUR DHE SI? ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 126-132. ISSN 2545-4919

Ameti, Vullnet and Çeliku, Arbër (2020) THE UNIVERSITY OF TETOVA AS A PEACEMAKER IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. FREEDOM Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication, 1 (1-2). pp. 9-18. ISSN 2671-3411

Asani, Jelldes (2020) ARTISTIC IMMERSION OF ALBANIAN PAINTERS IN THE 20th CENTURY. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 60-69. ISSN 2671-3020

BOCI, Luciano (2020) IDENTITETI EVROPIAN I ROMANIT SHQIPTAR. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 35-41. ISSN 2545-4919

Berisha, Naim (2020) VËSHTRIM ETNOLONGUISTIK MBI LEKSIKUN E TË FOLMES SË GRAVE NË RRAFSH TË DUKAGJINIT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 96-99. ISSN 2545-4919

Braha, Ruvejda and Stankovska, Gordana (2020) MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT OF REFUGEE CHILDREN. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 112-118. ISSN 2671-3020

CUNGU, Jonida (2020) GJUHA PËRBALLË NDIKIMIT TË DUKURISË SË MONOSEMISË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 42-46. ISSN 2545-4919

DALIPI, Qerim (2020) PERIUDHA E MESJETËS NË LIBRAT E HISTORISË TË ARSIMIT TË MESËM NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 221-232. ISSN 2545-4919

DURMISHI, Izmit (2020) SI E FLASIM DHE SI E SHKRUAJMË SHQIPEN SOT?! ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 76-85. ISSN 2545-4919

Haskaj, Adelina and Cicevska Jovanova, Natasa (2020) STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE EDUCATION PROCESS. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 9-13. ISSN 2671-3020

Haskaj, Adelina and Natasa Cicevska, Jovanova (2020) ATTITUDES OF TEACHERS REGARDING THE INCLUSION OF PARENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 14-18. ISSN 2671-3020

Hysenaj, Valdet (2020) PROF. ANDULLAH ZYMERI SUDIUES VËSHTRIMQARTË I LEKSIKUT TË SHQIPES. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 115-119. ISSN 2545-4919

JAHIU, Edona (2020) FJALORI I HUAJ TEK ADOLESHENTËT E PRISHTINËS (NDIKIMI I GLOBALIZMIT). ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 190-196. ISSN 2545-4919

KAÇI, Eni and TAHIRI, Brunilda (2020) REVISTA “DITURIJA” E MID’HAT FRASHËRIT, RIKTHIM NË LEXIMIN E NJË ‘ENCIKLOPEDIE’. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 197-202. ISSN 2545-4919

KRYEZIU, Bahtijar and XHELILI, Veneranda (2020) FJALЁT HOMONIMKE DHE POLISEMIKE TE “FJALOR I FJALЁVE DHE SHPREHJEVE TЁ KOSOVЁS” TЁ QEMAL MURATIT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 64-71. ISSN 2545-4919

Kalisi, Mehmet and Kadriu, Ibish (2020) THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE FAMILY COMUNICATION OF YOUTH IN KOSOVO. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 79-85. ISSN 2671-3020

LUNIKU, Rakela (2020) VLERA ETNOGJUHËSORE NË FJALËKRIJIMET E FATOS KONGOLIT, SI MJETI KRYESOR PËR PASURIMIN E MËTEJSHËM TË GJUHËS LETRARE SHQIPE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 90-95. ISSN 2545-4919

MEMUSHAJ, Rami (2020) PRURJE TË REJA NË FUSHËN E GRAMATIKËSISË SHQIPES. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 18-21. ISSN 2545-4919

MORINA, Besim (2020) KISHA KATOLIKE PËRBALLË PUSHTIMEVE OSMANE (GJATË SHEK. XIV-XV) NË TERRITORIN E KOSOVËS SË SOTME. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 120-125. ISSN 2545-4919

MURSELI, Faton (2020) LAJMET E RREJSHME. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 203-210. ISSN 2545-4919

Memeti, Drita (2020) THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN DECISION MAKING AND POLICY MAKING. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 29-34. ISSN 2671-3020

Muhadri, Besim (2020) GJEKË MARINAJ: POETI I SHQUAR I DIASPORËS SHQIPTARE NË AMERIKË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 145-152. ISSN 2545-4919

NDREU, Hysni (2020) TRAJTAT E TJETRIT NË POEZINË E SOTME ARBËRESHE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 139-144. ISSN 2545-4919

Neziri, Ibrahim and Memeti, Agon (2020) ATTITUDES OF UNIVERSITY PROFESSORS TOWARDS HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND THEIR WORK SATISFACTION. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 53-59. ISSN 2671-3020

OLLOMANI, Fitor (2020) E FOLJMA E LUMËS PASURI E GEGËRISHTES VERILIRNDORE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 100-114. ISSN 2545-4919

PLLANA, Gani (2020) FJALË POTENCIALE DREJTPËRDREJT PËR TERMA TEKNIKE TEK LEKË MATRËNGA, PJETËR BUDI, FRANG BARDHI DHE PJETËR BOGDANI. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 27-35. ISSN 2545-4919

Pollozhani, Mixhait (2020) THE BEGINNINGS OF ALBANIAN FINE ART IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 86-96. ISSN 2671-3020

Roberts, Patrick (2020) CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AS A STRATEGY OF US FOREIGN RELATIONS IN THE BALKAN REGION. FREEDOM Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication, 1 (1-2). pp. 19-25. ISSN 2671-3411

Rrokaj, Shezai (2020) LIGJI PËR GJUHËT NË MAQEDONINË E VERIUT DHE GJUHA SHQIPE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 47-55. ISSN 2545-4919

Rushidi-Rexhepi, Jehona (2020) MODELE TË CITATSHMËRISË NË LETËRSINË SHQIPTARE PËR FËMIJË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 197-201. ISSN 2545-4919

S. Mazllami, Zejni (2020) THE ESTABLISHMENT OF THE “BALKAN ALLIANCE”. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 130-134. ISSN 2671-3020

S. Mazllami, Zejni (2020) THE RELIGIOUS AND EDUCATIONAL PROPAGANDA OF THE BALKAN STATES IN “MACEDONIA” (1878-1912). PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 125-129. ISSN 2671-3020

SALIU, Dëfrim and AJDINI-MURTEZI, Shejnaze and SALIU, Besa (2020) MEMOIRS OF HADRIEN BY MARGUERITE YOURCENAR. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 72-75. ISSN 2545-4919

SHABANI, Emine (2020) TRAGJEDIA GRATË TROJANE NGA SENEKA, NJË KËNDVËSHTRIM I PËRGJITHSHËM. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 133-138. ISSN 2545-4919

SINANI, Idaete (2020) FJALË TË RRALLA NË TË FOLMEN E REKASVE TË RRETHIT TË SHKUPIT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 223-232. ISSN 2545-4919

SULEJMANI, Berton (2020) “SINTAKSË E GJUHËS SHQIPE (përbërësit sintaksorë)” “PARAFJALËT E SHQIPES STANDARDE”. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 22-26. ISSN 2545-4919

Shala, Hana (2020) MIGRATION, REASONS AND MOTIVES IN KOSOVO SOCIETY (Pristina Case). PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 46-52. ISSN 2671-3020

Shehu, Shefik (2020) DEMOCRACY PROMOTION: THE CORNERSTONE OF AMERICA’S FOREIGN POLICY AFTER THE COLD WAR. FREEDOM Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication, 1 (1-2). pp. 26-30. ISSN 2671-3411

Skenderi, Dritan (2020) THE TRANSLATION AND INTERPRETATION OF THE ISLAMIC RELIGIOUS CONCEPTS INTO ALBANIAN LANGUAGE. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 35-39. ISSN 2671-3020

TELHAJ, Resul (2020) RISI NË VEPRËN ‘PARAFJALËT E SHQIPES STANDARDE’ TË PROF. DR. MEHMET ÇELIKUT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 86-89. ISSN 2545-4919

Tahiri, Artan (2020) AN OUTLINE REGARDING THE DEVELOPMENTS RELATED TO GENOCIDE. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 19-28. ISSN 2671-3020

Tefiki, Sabrije (2020) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL IDENTITY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN HIGH SCHOOL STUDENTS. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 119-124. ISSN 2671-3020

Ziba, Zulqyfli (2020) TEACHING METHODOLOGY WITH BASIC ELEMENTS OF HARMONY. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 135-140. ISSN 2671-3020

Zogaj, Ganimete (2020) NATIONAL COSTUMES IN TODAY’S MODERN TIME. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7 (13-14). pp. 40-45. ISSN 2671-3020

ÇUPI, Bajram and ÇUPI, Agona (2020) CHORAL SINGING AND SOLO SINGING IN THE CONDITIONS OF THE SOCIETY AND THE EDUCATION SYSTEM OF OUR SCHOOLS. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 176-184. ISSN 2545-4919

ДАНИЛОВСКА, МАРИНА (2020) РОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ ВО НАРАТИВОТ НА ИСАКУ. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 153-158. ISSN 2545-4919

МАРОВИЌ, Михајло and НОВОТНИ, СОЊА (2020) ЗА НЕКОИ ОНИМИСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 159-165. ISSN 2545-4919

НОВОТНИ, СОЊА and МАРОВИЌ, Михајло (2020) ЛЕКСИКОГРАФСКИ ОГЛЕДИ (ПРИКАЗ НА ИЗБРАНИ ПРЕЗИМИЊА НА МАКЕДОНЦИТЕ И НА АЛБАНЦИТЕ). ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 166-175. ISSN 2545-4919

This list was generated on Mon Jun 17 11:25:51 2024 CEST.