Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z | Ç | Д | М | Н | П | С
Number of items at this level: 100.

A

ABDULLAHI, Fatjona (2020) PARADIGMAT” PSIKOLOGJIKE TË RRËFIMIT, NË VEPRËN DISTOPIKE“RRËFENJA E SHËRBETORES. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 33-37. ISSN 2671-3012

AJDINI-MURTEZI, Shejnaze (2021) SYNCRETIZATION OF CASES IN ALBANIAN AND LATIN. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 168-175. ISSN 2545-4919

AJDINI-MURTEZI, Shejnaze and SALIU, Besa (2020) THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TRANSLATION IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 15-25. ISSN 2671-3012

AJDINI-MURTEZI, Shejnaze and SALIU, Besa (2018) MITI LETRAR TE ROMANI SHKRETËTIRA I LE CLÉZIO. FILOLOGJIA International Journal of Human Sciences, 6 (9-10). pp. 135-140. ISSN 2671-3012

Abdullahi, Aferdita (2018) HUAZIMET SLLAVE NË GEGËRISHTEN E KOSOVËS PERËNDIMORE DHE JUGPERËNDIMORE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 57-61. ISSN 2545-4919

Agushi, Sadat (2018) STUDIMET E VACLLAV CIMOHOVSKIT PËR GJUHËN SHQIPE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 91-94. ISSN 2545-4919

Agushi, Sadat (2020) VEÇORITË FONETIKO-MORFOLOGJIKE NË TË FOLMEN E MIRATOCIT TË PRESHEVËS. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 233-243. ISSN 2545-4919

Ajdini, Florim (2021) AN EMPIRIC-COMPARATIVE STUDY CONCERNING THE IMPLICATIONS OF COGNITIVE CONSTRUCTIVISM ON TEACHING THEORY. International Journal of Human Sciences, 9 (15-16). pp. 81-89. ISSN 2671-3012

Alidema, Albulena (2020) NDIKIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE PËR NXËNIEN E GJUHËS STANDARDE SHQIPE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 56-63. ISSN 2545-4919

Alili, Imer (2021) PHILOLOGY AND PHILOLOGISM IN THE ALBANIAN AREA OF MACEDONIA. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 89-99. ISSN 2545-4919

Alili, Imer (2020) SFIDAT E PËRKTHIMIT SOT PËRKTHIMI DHE NDIKIMI I TIJ NË SHKENCË DHE SHOQËRI. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 38-43. ISSN 2671-3012

Alimi, Dervish (2021) CORRELATIONS BETWEEN NATIONAL PSYCHOLOGY AND INSTITUTIONAL CULTURE. International Journal of Human Sciences, 9 (15-16). pp. 51-56. ISSN 2671-3012

Alimi, Dervish (2020) GJUHA STANDARDE, LETRARE DHE ZYRTARE, KUR DHE SI? ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 126-132. ISSN 2545-4919

B

BALLAZHI, Zeni (2018) TË ZBULOSH DIÇKA APO TË MERRESH ME ZANAT. FILOLOGJIA International Journal of Human Sciences, 6 (9-10). pp. 141-145. ISSN 2671-3012

BOCI, Luciano (2020) IDENTITETI EVROPIAN I ROMANIT SHQIPTAR. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 35-41. ISSN 2545-4919

Bakiu, Donika (2018) MIKROTOPONOMIA E FSHATIT GAJRE NGA ASPEKTI SOCIOLINGUISTIK DHE ETNOKULTUROR. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 110-113. ISSN 2545-4919

Berisha, Naim (2018) KONTRIBUTI I ALBANOLOGES MARIJA HRISTOVA GEORGIEVA PËR TË FOLMEN E FSHATIT MANDRICË. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 75-78. ISSN 2545-4919

Berisha, Naim (2020) VËSHTRIM ETNOLONGUISTIK MBI LEKSIKUN E TË FOLMES SË GRAVE NË RRAFSH TË DUKAGJINIT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 96-99. ISSN 2545-4919

Berisha, Vjollcë (2021) TËHUAJËSIMI ATIPIK NGA MOTIVI I ATDHEUT. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 176-181. ISSN 2545-4919

Bushaj, Majlinda (2021) EUPHEMISMS IN THE AREA OF POSTRIBE, PART OF NATIONAL ETHNOLINGUISTIC PROPERTY. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 132-141. ISSN 2545-4919

Bushaj, Majlinda (2018) PRANIA E GJUHËTARËVE ALBANOLOGË GJERMANË NË OPUSIN E PROF. DR. DAVID LUKËS. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 35-45. ISSN 2545-4919

C

CUNGU, Jonida (2020) GJUHA PËRBALLË NDIKIMIT TË DUKURISË SË MONOSEMISË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 42-46. ISSN 2545-4919

D

DALIPI, Qerim (2020) PERIUDHA E MESJETËS NË LIBRAT E HISTORISË TË ARSIMIT TË MESËM NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 221-232. ISSN 2545-4919

DURMISHI, Izmit (2018) KONGRESI I MANASTIRIT – NGJARJE MADHORE PËR NJËSIMIN E ALFABETIT TË SHQIPES. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 22-26. ISSN 2545-4919

DURMISHI, Izmit (2020) KONTRIBUTI I RAMI MEMUSHAJT PËR SHQIPEN STANDARDE. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 44-51. ISSN 2671-3012

DURMISHI, Izmit (2020) SI E FLASIM DHE SI E SHKRUAJMË SHQIPEN SOT?! ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 76-85. ISSN 2545-4919

Dardhishta, Hana (2021) LOANWORDS IN THE LEXIS OF POMOLOGY. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 84-88. ISSN 2545-4919

Dulaj, Fridrik (2021) ETNOGRAFI E TË FOLURIT NË KËNDVËSHTRIMIN SOCIOLINGUISTIKË. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 75-83. ISSN 2545-4919

G

Gashi, Muharrem (2018) ASPEKTE TË KONTRIBUTIT TË ALBANOLOGËVE TË HUAJ NË STUDIMIN E TË FOLMEVE TË PRIZRENIT DHE RRETHINËS. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 79-86. ISSN 2545-4919

H

HAJDARI-QAMILI, Ajten (2018) SHQIPJA DHE VLLAHISHTJA NË QARKUN E STRUGËS. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 50-56. ISSN 2545-4919

Harka, Klotilda (2021) PËRDORIMI I FJALËS SHQIPE DHE STRUKTURA E FRAZËS NË LIBRIN POETIK „RRATHË TË BRENDASHKRUAR“ TË RUDOLF MARKUT. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 119-127. ISSN 2545-4919

Hysenaj, Valdet (2020) ANTHROPONYMS IN SOCIAL LIGHT. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 64-70. ISSN 2671-3012

Hysenaj, Valdet (2020) PROF. ANDULLAH ZYMERI SUDIUES VËSHTRIMQARTË I LEKSIKUT TË SHQIPES. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 115-119. ISSN 2545-4919

I

IBRAIMI MEMETI, Suzana (2020) ROMANI DHE POPULLARITETI I TIJ NË PERIUDHËN VIKTORIANE. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 59-63. ISSN 2671-3012

Ibrahimi, Zeqirija (2021) GJUHËSIA SHQIPTARE KUNDREJT PËRDORIMIT ZYRTAR TË GJUHËS SHQIPE NË RVM. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 185-193. ISSN 2545-4919

J

JAHIU, Edona (2020) FJALORI I HUAJ TEK ADOLESHENTËT E PRISHTINËS (NDIKIMI I GLOBALIZMIT). ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 190-196. ISSN 2545-4919

JAHIU, Edona (2021) SISTEMI RASOR I EMRAVE TË SHQIPES SIPAS KOLEC TOPALLIT. International Journal of Human Sciences, 9 (15-16). pp. 57-64. ISSN 2671-3012

K

KAÇI, Eni and TAHIRI, Brunilda (2020) REVISTA “DITURIJA” E MID’HAT FRASHËRIT, RIKTHIM NË LEXIMIN E NJË ‘ENCIKLOPEDIE’. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 197-202. ISSN 2545-4919

KRYEZIU, Bahtijar and XHELILI, Veneranda (2020) FJALЁT HOMONIMKE DHE POLISEMIKE TE “FJALOR I FJALЁVE DHE SHPREHJEVE TЁ KOSOVЁS” TЁ QEMAL MURATIT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 64-71. ISSN 2545-4919

Kalldremxhiu, Nikoleta (2021) SINONIMIK I ILUSTRUAR PËR FËMIJË (THESAURUS). International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 156-167. ISSN 2545-4919

Kamberi, Kamber (2021) REPRESENTATION OF THE WORD OF HONOUR IN NOVEL OF KADARE. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 112-118. ISSN 2545-4919

Krasniqi, Labinot (2018) ERIC HAMP PËR ZHVILLIMET E LARINGALEVE I.E. NË GJUHËN SHQIPE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 46-49. ISSN 2545-4919

L

LUNIKU, Rakela (2020) VLERA ETNOGJUHËSORE NË FJALËKRIJIMET E FATOS KONGOLIT, SI MJETI KRYESOR PËR PASURIMIN E MËTEJSHËM TË GJUHËS LETRARE SHQIPE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 90-95. ISSN 2545-4919

Leka, Arian (2018) MOTIVE SHTEGTARE, ELEMENTE MITIKE DHE KRIJESA IMAGJINARE NË EPIKËN SHQIPTARE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 117-120. ISSN 2545-4919

M

M.Gashi, Sejdi (2018) KONTRIBUTI I RAJKO NAHTIGALIT PËR GJUHËN SHQIPE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 71-74. ISSN 2545-4919

MEMUSHAJ, Rami (2020) PRURJE TË REJA NË FUSHËN E GRAMATIKËSISË SHQIPES. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 18-21. ISSN 2545-4919

MORINA, Besim (2020) KISHA KATOLIKE PËRBALLË PUSHTIMEVE OSMANE (GJATË SHEK. XIV-XV) NË TERRITORIN E KOSOVËS SË SOTME. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 120-125. ISSN 2545-4919

MURSELI, Faton (2020) LAJMET E RREJSHME. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 203-210. ISSN 2545-4919

Maksuti, Izer (2018) RRETH KONTRIBUTIT ALBANOLOGJIK TË ARMIN HETZER. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 27-34. ISSN 2545-4919

Maxhuni, Abdurrahim (2018) KONTRIBUTI I STUDIUESVE TË HUAJ NË FUSHËN E ALBANOLOGJISË NË REVISTAT SHKENCORE NË KOSOVË. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 65-70. ISSN 2545-4919

Mehmeti, Liridona (2021) CATEGORIZATION OF VERB TENSES IN THE TEXTUAL PLANE ACCORDING TO REXHEP ISMAJLI. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 128-131. ISSN 2545-4919

Muhadri, Besim (2021) E DREJTA ZAKONORE SHQIPTARE DHE KONTRIBUTI I EDITH DURHAMIT, MARGARET HASLUCKUT DHE I KAZUHIKO YAMAMOTOS NË STUDIMIN E SAJ. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 35-43. ISSN 2545-4919

Muhadri, Besim (2020) GJEKË MARINAJ: POETI I SHQUAR I DIASPORËS SHQIPTARE NË AMERIKË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 145-152. ISSN 2545-4919

N

NDREU, Hysni (2020) TRAJTAT E TJETRIT NË POEZINË E SOTME ARBËRESHE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 139-144. ISSN 2545-4919

Nuredini, Zarije (2021) THE ONLY SPACE WHERE “OLD WORDS” LIVE FREELY IS THE FIELD OF LITERATURE. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 182-184. ISSN 2545-4919

O

OLLOMANI, Fitor (2020) E FOLJMA E LUMËS PASURI E GEGËRISHTES VERILIRNDORE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 100-114. ISSN 2545-4919

OLLOMANI, Fitor (2021) THE STYLISTIC EFFECTS OF ANTONYMY IN THE POETRY OF PODRIMJA AND DIN MEHMET. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 60-74. ISSN 2545-4919

P

PLLANA, Gani (2020) FJALË POTENCIALE DREJTPËRDREJT PËR TERMA TEKNIKE TEK LEKË MATRËNGA, PJETËR BUDI, FRANG BARDHI DHE PJETËR BOGDANI. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 27-35. ISSN 2545-4919

R

Ramadani, Shadan (2020) GERMAN LANGUAGE IN THE DIGITAL DEVELOPMENT. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 52-58. ISSN 2671-3012

Rexhepi, Arsim (2021) Fillet dhe zhvillimet e postmodernes. University of Tetova, Tetova, North Macedonia. ISBN 978-608-217-095-4

Rexhepi, Arsim (2021) MITI SI BURIM I LETËRSISË. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 28-34. ISSN 2545-4919

Rrokaj, Shezai (2020) LIGJI PËR GJUHËT NË MAQEDONINË E VERIUT DHE GJUHA SHQIPE. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 47-55. ISSN 2545-4919

Rushidi-Rexhepi, Jehona (2021) FUNCTIONS OF FLORA IN SOME CHILDREN’S LITERARY CREATIONS BY REXHEP HOXHA. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 100-104. ISSN 2545-4919

Rushidi-Rexhepi, Jehona (2020) MODELE TË CITATSHMËRISË NË LETËRSINË SHQIPTARE PËR FËMIJË. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 197-201. ISSN 2545-4919

S

SALIU, Dëfrim (2021) LE CLÉZIO’S THE DESERT AMIDST HISTORY AND MYTH. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 44-50. ISSN 2545-4919

SALIU, Dëfrim and AJDINI-MURTEZI, Shejnaze (2020) A COMPARISON OF KAFKA’S THE TRIAL AND CAMUS’ THE STRANGER. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 91-97. ISSN 2671-3012

SALIU, Dëfrim and AJDINI-MURTEZI, Shejnaze and SALIU, Besa (2020) MEMOIRS OF HADRIEN BY MARGUERITE YOURCENAR. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 72-75. ISSN 2545-4919

SALIU, Dëfrim and VISOKA, Avdi (2018) NEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËN. FILOLOGJIA International Journal of Human Sciences, 6 (9-10). pp. 32-40. ISSN 2671-3012

SHABANI, Emine (2020) INTERNET AND LITERATURE. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 26-32. ISSN 2671-3012

SHABANI, Emine (2021) TIME AND SPACE IN GEORGE ORWELL NOVELS. International Journal of Human Sciences, 9 (15-16). pp. 65-72. ISSN 2671-3012

SHABANI, Emine (2021) TRACES OF WRITTEN ALBANIAN. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 51-59. ISSN 2545-4919

SHABANI, Emine (2020) TRAGJEDIA GRATË TROJANE NGA SENEKA, NJË KËNDVËSHTRIM I PËRGJITHSHËM. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 133-138. ISSN 2545-4919

SHABANI, Emine (2021) UTOPIA AND DYSTOPIA OF ALDOUS HUXLEY ISLAND. International Journal of Human Sciences, 9 (15-16). pp. 73-77. ISSN 2671-3012

SINANI, Idaete (2020) FJALË TË RRALLA NË TË FOLMEN E REKASVE TË RRETHIT TË SHKUPIT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 223-232. ISSN 2545-4919

SULEJMANI, Berton (2021) EMRAT E VENDEVE NË TABELAT RRUGORE NË RMV. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 9-15. ISSN 2545-4919

SULEJMANI, Berton (2020) “SINTAKSË E GJUHËS SHQIPE (përbërësit sintaksorë)” “PARAFJALËT E SHQIPES STANDARDE”. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 22-26. ISSN 2545-4919

SULEJMANI, Berton (2022) SOME SYNTAX FEATURES IN MITRUSH KUTELI’S PROSE. Albanologjia- International Journal of Albanology, 9 (17-18). pp. 10-15. ISSN 2545-4919

Sadiki, Rejhan (2018) KONTRIBUTI I GJUHËTARIT DANEZ HOLGER PEDERSEN PËR GJUHËN SHQIPE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 62-64. ISSN 2545-4919

Sadiku, Kaltrina (2021) RESEMANTICIZATION OF MYTH OF APHRODITE, DODONA AND AURORA IN LINDITA AHMETI’S POETRIES. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 105-111. ISSN 2545-4919

Shehabi-Veseli, Meral (2021) TRADITION AS AN INTERTEXT IN THE WORK “PRILLI I THYER” BY ISMAIL KADARE. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 147-155. ISSN 2545-4919

Spasovska, Marina (2021) MACEDONIAN AND ALBANIAN LANGUAGE AT THE TIME OF GLOBALIZATION. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 142-146. ISSN 2545-4919

Sulejmani, Berton (2018) KONTRIBUTI I STUDIUESVE TË HUAJ NGA UNIVERSITETET E PERANDORISË SË AUSTRO-HUNGARISË PËR ZHVILLIMIN E GJUHËS DHE SHKOLLËS SHQIPE. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 13-21. ISSN 2545-4919

T

TELHAJ, Resul (2020) RISI NË VEPRËN ‘PARAFJALËT E SHQIPES STANDARDE’ TË PROF. DR. MEHMET ÇELIKUT. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 86-89. ISSN 2545-4919

TOTAJ, Gjylë (2018) LETËRSIA EVROPIANE DHE LETËRSIA SHQIPE – ANALIZË KRAHASIMTARE. FILOLOGJIA International Journal of Human Sciences, 6 (9-10). pp. 70-75. ISSN 2671-3012

V

Veseli, Esmije (2021) UNIVERSALJA NË VEPRËN E MIGJENIT. International Journal of Human Sciences, 9 (15-16). pp. 78-80. ISSN 2671-3012

Y

YMERAJ, Ermira and SHABANI, Emine (2018) SHTRESIMET NARRATIVE DHE VEÇORITË NË DISA ROMANE TË PETRO MARKOS, ERNEST HEMINGWAY-IT DHE ERICH MARIA REMARQUE. FILOLOGJIA International Journal of Human Sciences, 6 (9-10). pp. 41-49. ISSN 2671-3012

Z

Zulbeari, Albulena (2021) NEW ENTRIES IN THE FIELD OF LANGUAGE. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 23-27. ISSN 2545-4919

Ç

ÇUPI, Agona (2021) FEAR DURING PERFORMANCE AND ITS IMPACT ON THE VOICE. International Journal of Albanology, 8 (15-16). pp. 16-22. ISSN 2545-4919

ÇUPI, Bajram and ÇUPI, Agona (2020) CHORAL SINGING AND SOLO SINGING IN THE CONDITIONS OF THE SOCIETY AND THE EDUCATION SYSTEM OF OUR SCHOOLS. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 176-184. ISSN 2545-4919

Çeliku, Arbër and ALIU, Jetmire (2020) NJË TIPOLOGJI E NDRYSHIMIT KUPTIMOR TË FJALËVE DHE LINDJA E IMPLIKATURAVE TE REJA GJUHËSORE GJATË PANDEMISË COVID-19. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 9-14. ISSN 2671-3012

Д

ДАНИЛОВСКА, МАРИНА (2020) РОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ ВО НАРАТИВОТ НА ИСАКУ. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 153-158. ISSN 2545-4919

М

МАРКОВИЌ, МИХАЈЛО and НОВОТНИ, СОЊА (2018) ПРИДОНЕСОТ НА ВИКТОР ФРИДМАН ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЈАЗИЧНА ЛИГА. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 102-109. ISSN 2545-4919

МАРОВИЌ, Михајло and НОВОТНИ, СОЊА (2020) ЕТНОСОЦИОЛОГИЈАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 77-84. ISSN 2671-3012

МАРОВИЌ, Михајло and НОВОТНИ, СОЊА (2020) ЗА НЕКОИ ОНИМИСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 159-165. ISSN 2545-4919

Н

НОВОТНИ, СОЊА and МАРОВИЌ, Михајло (2020) ЗА ИЗБРАНИ ФРАЗИ И ЛЕКСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИОТ ПОСТИЛ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ ФУНКЦИОНАЛЕН СТИЛ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПРИКАЗ). FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 85-90. ISSN 2671-3012

НОВОТНИ, СОЊА and МАРОВИЌ, Михајло (2020) ЛЕКСИКОГРАФСКИ ОГЛЕДИ (ПРИКАЗ НА ИЗБРАНИ ПРЕЗИМИЊА НА МАКЕДОНЦИТЕ И НА АЛБАНЦИТЕ). ALBANOLOGJIA, 7 (13-14). pp. 166-175. ISSN 2545-4919

П

ПЕТРОВСКА, Славица (2020) ТЕНДЕНЦИИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ИНТЕРНЕТ ЛИТЕРАТУРА. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 98-105. ISSN 2671-3012

С

СПАСОВСКА, Марина (2018) БАЛКАНСКИОТ ТИП НА ИДНОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 95-101. ISSN 2545-4919

СПАСОВСКА, Марина (2020) ИНТЕРНЕТОТ И НАСТАВАТА ПО ЈАЗИК. FILOLOGJIA, 8 (13-14). pp. 71-76. ISSN 2671-3012

СПАСОВСКА, Марина (2018) ТУРЦИЗМИТЕ КАКО НЕРАЗДЕЛЕН ДЕЛ ОД ЛЕКСИКАТА НА ТЕТОВСКИОТ ГОВОР. ALBANOLOGJIA International Journal of Albanology, 5 (9-10). pp. 87-90. ISSN 2545-4919

This list was generated on Mon May 27 10:37:12 2024 CEST.